Ücretsiz Keşif Hizmetimizden Faydalanın..

Ücretsiz Keşif Formu

sistem_dogalgaz

Doğalgaz Tesisatı

sistem_endustriyel_dogalgaz

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı

sistem_merkezi_isitma

Merkezi Isıtma

sistem_yerden_isitma

Yerden Isıtma Sistemleri

sistem_kaskad

Kaskad Sistemler

sistem_yangin_tesisati

Yangın Tesisatı

Doğalgaz Sertifikalı Firmayız

İç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet gösteren sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerdir.

Sertifikalı firma mühendisi;İGDAŞ’tan sertifika almış firmalarda ve/veya uygulama yapan;”İGDAŞ İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi”nde kendileri için belirlenmiş olan şartları yerine getiren mühendis’tir.

dg logo

Doğalgaz Nedir?

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Metan dışında, az miktarlarda etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) gibi diğer hidrokarbonlar bulunur. Ayrıca, azot (N2), oksijen (O2), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S) ve bazen de helyum (He) gazlarına da az miktarlarda rastlanır.

Doğal Gazın Kullanımının Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

• Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
• Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
• Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
• Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
• Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.
• Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10’dur.
• Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
• Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
• Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürün kalitesinin artmasını sağlar.

Markalarımız